Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Data: 13.09.2021 r., godz. 09.01    386
Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji działań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” od dnia 20 września 2021 do 11 października 2021r. na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą przeprowadzana będzie inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła.
Podczas inwentaryzacji NIE BĘDĄ spisywane dane wrażliwe mieszkańców.

Dzięki dokładnemu spisowi, Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą będzie mogła ubiegać się o dofinansowania do wymiany pozaklasowych źródeł ciepła dla mieszkańców oraz do innych zadań z zakresu ochrony powietrza.

Inwentaryzację przeprowadzi firma EkoDialog. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

Mieszkańców Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji. Osoby dokonujące spisu udzielą niezbędnych wyjaśnień w zakresie wykonywanych prac.

Do wypełnienia ankiety dotyczącej indywidualnych źródeł ciepła będą potrzebne:
• Informacje z tabliczki znamionowej znajdującej się na źródle ciepła,
• Instrukcja obsługi źródła ciepła,
• Roczne zużycie paliwa do ogrzewania.

Ankietę można również wypełnić kontaktując się bezpośrednio z firmą EkoDialog
pod numerem telefonu: 22 122 02 53.
Infolinia czynna: pon.-pt. 8:00 - 16:00.

Zgodnie z regulaminem MIWOPiM 2021, mieszkańcy posiadający indywidualne źródło ogrzewania, którzy nie przekażą informacji o typie wykorzystywanego urządzenia zostaną zakwalifikowani do grupy posiadającej źródła pozaklasowe, tzw. „kopciuchy”.
Zadanie pn. „Przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą” zrealizowano przy pomocy środków z budżetu województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”