Zaproszenie

Data: 15.10.2021 r., godz. 08.40    193
Lokalna Grupa Działania- Przyjazne Mazowsze, Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Starostwo Powiatowe w Płońsku zapraszają na pierwsze spotkanie sieciujące dla Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu płońskiego pn. "Produkt lokalny na miarę XXI wieku".
W programie:

9.30 -9.45 Otwarcie spotkania przez animatora mOWES/ krótka prezentacja form wsparcie mOWES
9.45- 10.00 Wzajemne poznanie się uczestników
10.00 - 12.00 Spotkanie online z ekspertem, Panem Krzysztofem Margol, Prezesem Zarządu Nidzickiej Fundacji Rozwoju "Nida"
12.00 - 12.20 Przerwa kawowa
12.20 - 12.40 Budowanie Marki Przyjazne Mazowsze, zasady przyznawania Certyfikatu - przedstawiciel LGD-Przyjazne Mazowsze
12.40 - 13.00 Formy współpracy Powiatu Płońskiego z KGW - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Płońsku
13.00 - 13.15 Pomysły na formy współpracy i wykorzystanie lokalnych zasobów, podsumowanie spotkania

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu telefonicznie (23) 661 31 61 lub mailowo: biuro@lgdpm.pl
do dnia 18.10.2021 r.