Zaproszenie do konkursu

Data: 15.10.2021 r., godz. 14.24    225
Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: „Spotkanie z zabawą – andrzejkowe lanie wosku dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą”
Treść ogłoszenia oraz wzory dokumentów dostępne są na Biuletynie Informacji Publicznej