Złote Gody Państwa Kołeckich

Data: 21.10.2021 r., godz. 13.33    252
W środę, 20 października 2021 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą obchodzono piękny jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego. Okazje tego typu zasługują na wyróżnienie i uwagę, zwłaszcza gdy mówimy o spędzeniu ze sobą pół wieku.
Dostojnych gości Państwa Alicję i Eugeniusza Kołeckich z Goławina oraz ich najbliższą rodzinę przywitali Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą Marcin Gortat oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Elżbieta Wojnarowska.

Marcin Gortat w imieniu Samorządu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą złożył jubilatom najserdeczniejsze życzenia zdrowia szczęści i dużo pomyślności na następne lata życia. Następnie wraz z kierownik USC dokonali aktu dekoracji „Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznawanym przez Prezydenta Polski.
Państwo Kołeccy dostali również okolicznościowe listy gratulacyjne oraz kwiaty. Była też tradycyjna lampa szampana, tort oraz poczęstunek w którym udział wzięli bliscy jubilatów.

50 lat razem staje się symbolem wierności i miłości rodzinnej, dowodem wzajemnego zrozumienia, wzorem i pięknym przykładem zgody i miłości małżeńskiej dla tych wszystkich, którzy dzisiaj decydują się związać węzłem małżeńskim.