Czerwiński klasztor wpisany na listę Pomników Historii

Data: 21.10.2021 r., godz. 15.09    267
Na mocy Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2021 r. klasztor w Czerwińsku nad Wisłą uzyskał tytuł Pomnika Historii. Dzisiaj 21 października 2021 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia okolicznościowych tablic dla opiekunów i gospodarzy nowych obiektów wpisanych na listę Pomników Historii.
Podczas uroczystości ks. Łukasz Mastalerz SDB, proboszcz parafii Zwiastowania NMP w Czerwińsku nad Wisłą odebrał z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy tablicę oraz stosowny dokument w sprawie uznania za pomnik historii „Czerwińsk nad Wisłą – dawne opactwo Kanoników Regularnych”.
Miasto i Gminę Czerwińsk nad Wisłą na uroczystości reprezentowali Burmistrz Marcin Gortat, ks. dr Piotr Sosnowski SDB – wikariusz przełożonego inspektorii warszawskiej, ks. Jan Chabierski SDB – wikariusz parafii Zwiastowania NMP w Czerwińsku nad Wisłą oraz historyk Teresa Pietrzak .Obszar pomnika historii „Czerwińsk nad Wisłą – dawne opactwo Kanoników Regularnych” obejmuje historycznie ukształtowaną przestrzeń opactwa z kościołem pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, skrzydłami klasztornymi, plebanią, dzwonnicą, dawną stajnią i wozownią oraz ogrodem.Pomnik historii – jedna z form ochrony zabytków w Polsce, określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Status pomnika historii ustanawiany jest w drodze rozporządzenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przyznawany jest zabytkom nieruchomym o szczególnej wartości historycznej, naukowej i artystycznej, utrwalonym w powszechnej świadomości i mającym duże znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego Polski.