Przekazanie sprzętu OSP

Data: 25.09.2023 r., godz. 09.32    277
W środę 13 września 2023 r. przed naszym Urzędem odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu strażackiego.
Dzięki otrzymaniu nowej łodzi przez OSP KSRG Czerwińsk nad Wisłą , Jednostka przekazała kolegom z OSP Chociszewo, gmina Czerwińsk nad Wisłą ,będącą w dotychczasowym podziale łódź motorową Mamry 430 wraz z kompletnym wyposażeniem. Stosowny protokół podpisali Prezesi Jednostek – Druh Marcin Ciećwierz i Druh Krzysztof Piekut.

W związku ze zwiększeniem podziału bojowego Straży Pożarnej z Chociszewa, na polecenie Burmistrza Marcina Gortata zostały zakupione cztery kapoki dla Strażaków, którzy będą brać udział w akcjach ratowniczych oraz wydarzeniach związanych z pływaniem po rzece Wiśle.

Podczas strażackiego spotkania Ochotnicy z Czerwińska symbolicznie przekazali Druhom z OSP Stare Radzikowo narzędzie hydrauliczne LUCAS, które trafiło na wyposażenie nowo przekazanego lekkiego samochodu ratowniczo – technicznego Iveco.

Cieszymy się, że współpraca między Jednostkami OSP z terenu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą działa wzorowo, co oczywiście wpływa nie tylko na bezpieczeństwo ale również na atmosferę pracy podczas spotkań i wspólnych akcji ratowniczo – gaśniczych.