Życzenia dla Pracowników Socjalnych

Data: 21.11.2023 r., godz. 14.49    202
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, który jest świętem wszystkich osób pracujących na rzecz potrzebujących pomocy, Pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą, składamy serdeczne życzenia i podziękowania.
Życzymy siły i wytrwałości w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi. Niech każdy dzień będzie spełnieniem zawodowych wyzwań związanych z codzienną pracą.

Życzymy też zdrowia oraz wszelkiej pomyślności zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.

Dziękujemy za zrozumienie ludzkich problemów, zaangażowanie i troskę o każdego potrzebującego pomocy i wsparcia oraz wkład jaki Państwo wnoszą aby ich życie było choć trochę lepsze.

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Kierownik Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
Krystyna Osuch