Oświadczenie Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Data: 22.11.2023 r., godz. 15.31    1464
Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą odnosząc się do publikacji medialnej Radia Płock FM z 21 listopada 2023 r., w sprawie rzekomej „likwidacji” Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Radzikowie, pragnie przestawić rzetelne i merytoryczne stanowisko w tej sprawie.
Istotą i treścią ww. programu interwencyjnego na pewno nie było przedstawienie rzeczywistego obrazu, lecz manipulacja i stronniczość, a także swoista arogancja dziennikarza prowadzącego, a materiał przedstawiony był z gotową tezą: burmistrz chce likwidacji szkoły.

Tymczasem sprawa wygląda zupełnie inaczej. Publiczną Szkołę Podstawową w Nowym Radzikowie de facto zlikwidowano w 2015 roku ze względu na małą liczbę uczniów i ogromne, niewspółmierne koszty utrzymania tej placówki.

Obecnie funkcjonująca szkoła prowadzona jest przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowe Radzikowo i Okolic i działa na terenie nieistniejącej placówki, a co za tym idzie powinna utrzymywać się sama i właściwie gospodarować użyczonym mieniem.

W tym celu właśnie 31.08.2015 r. zawarto stosowną umowę bezpłatnego użyczenia całego mienia ruchomego i nieruchomego oraz dwóch lokali mieszkalnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Stowarzyszenia, wielokrotnie aneksowano zapisy pierwotnej umowy, celem umożliwienia normalnego funkcjonowania. Następnie 09.07.2019 r., również na wniosek Stowarzyszenia, podpisano kolejny aneks i przedłużono termin bezpłatnego użyczenia na 10 lat, tj. do 30.09.2029 r., zastrzegając jednak, że ww. stowarzyszenie w ramach prowadzonej działalności zobowiązuje się, jako organizacja pożytku publicznego, do pozyskania dotacji na remont budynku stanowiącego przedmiot wspomnianej umowy. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku umowa użyczenia straci moc i ulegnie rozwiązaniu 31.07.2024 roku. Nie oznacza jednak, że zamyka to drogę do dalszej współpracy.

Dlatego też użyta w materiale Radia Płock FM teza, że burmistrz chce zlikwidować szkołę jest nieprawdziwa, a tym samym wprowadza chaos informacyjny.

Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą nie jest organem prowadzącym szkołę, nie ma możliwości podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących jej funkcjonowania. Nie ma też możliwości finansowania niepublicznej placówki.

Nie ma więc w tym przypadku mowy o jakiejkolwiek dyskryminacji (a takie stwierdzenie padło w transmisji programu), czy utrudnianiu prowadzenia szkoły, a samą atmosferę wokół tej sprawy sztucznie podkręcono, przekoloryzowano fakty. W ten oto sposób z braku tematu powstał temat. Szkoda tylko, że przy okazji wprowadzono w błąd mieszkańców, słuchaczy i odbiorców.
Informacje powinny być zrównoważone i dokładne, tak aby każdy mógł odróżnić fakty od przypuszczeń i plotek, oraz powinny być przedstawiane we właściwym kontekście i opierać się na wiarygodnych i możliwie wielostronnych źródłach.

Nie mogłem być obecny w czasie nagrywania programu z przyczyn ode mnie niezależnych, o czym lojalnie poinformowałem dziennikarza kontaktującego się ze mną w tej sprawie znacznie wcześniej. Tymczasem już w trakcie nagrania stwierdzono, że stchórzyłem, co jest kolejną nieprawdą. Mogłem spotkać się i porozmawiać w innym terminie, ale takowa propozycja nie padła. Otrzymałem jednak obszernego e-maila, w którym autor jednoznacznie stwierdził, że w związku z moją odmową uczestniczenia w nagraniu, przedstawi problem funkcjonowania szkoły w dodatkowym wymiarze. I tak się stało. Wydźwięk i narracja pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że materiał stał się rozgrywką …polityczną… wszakże …„wybory będą w kwietniu”.

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
/-/ Marcin Gortat