Informacja o Sesji Rady Miejskiej

Data: 23.11.2023 r., godz. 12.16    238
Uprzejmie zapraszam na XLII Sesję Rady Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą kadencji 2018 – 2024., która odbędzie się w dniu 29 listopada 2023 r. (tj. środa) o godz. 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Wystąpienia Zaproszonych Gości.
5. Informacja n/t projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
6. Informacja n/t projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2023.
7. Informacja n/t projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień dotyczących tego podatku.
8. Informacja n/t projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
9. Informacja n/t projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.
10. Informacja n/t projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.
11. Informacja n/t projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
12. Informacja n/t projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Czerwińsku nad Wisłą przy ulicy Władysława Jagiełły pod stację ładowania pojazdów elektrycznych.
13. Informacja n/t projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień dotyczących tego podatku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Czerwińsku nad Wisłą przy ulicy Władysława Jagiełły pod stację ładowania pojazdów elektrycznych.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
23. Wolne wnioski i informacje.
24. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwińsku nad Wisłą
Dariusz Stanisław Szurmak