Ogłoszenie

Data: 29.11.2023 r., godz. 10.34    205
Dobiegły końca prace związane z realizacją zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą w 2023 roku.
Projekt ten prowadzono w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego” i uzyskał pełne dofinansowane w formie dotacji 100% kosztów kwalifikowanych brutto w kwocie 88 200,00 zł, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Zakres prac obejmował transport i utylizację pokryć dachowych zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 126 Mg materiałów budowlanych zawierających ten jeden z zaliczanych do 10 najgroźniejszych produktów zanieczyszczających Ziemię. Tym samym wzrosła też ilość unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego.

Usługę demontażu, transportu oraz utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest wykonała firma P.H.U. US-KOM Robert Kołodziejski, ul. Kolejowa 28, 09-500 Gostynin.