Betlejemskie Światło Pokoju

Data: 20.12.2023 r., godz. 15.41    245
Dziś, 20 grudnia 2023 r. - zgodnie z wieloletnią tradycją - Harcerze z Czerwińska nad Wisłą odwiedzili nasz Urząd by na ręce Burmistrza Marcina Gortata przekazać Betlejemskie Światło Pokoju.
Jest to coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.

W Polsce akcję od 1991 roku prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich najczęściej na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach.