Komunikat

Data: 21.12.2023 r., godz. 11.56    252
Wszyscy właściciele nieruchomości z terenu miasta i gminy Czerwińsk nad Wisłą, którzy w deklaracjach dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zgłosili fakt posiadania przydomowego kompostownika, proszeni są o uzupełnienie poniższej ankiety dotyczącej bioodpadów i dostarczenie jej w terminie do 20 stycznia 2024 r. do UMiG w Czerwińsku nad Wisłą, ul. Władysława Jagiełły 16 (pok.4) do lub wysłanie pocztą na ww. adres.
Do pobrania: