Komunikat

Data: 27.12.2023 r., godz. 15.45    240
Informujemy, że w dniu 28 grudnia 2023 r. (czwartek) wszelkie czynności związane z przyjęciem wniosku o dowód osobisty w Urzędzie możliwe będą do godz. 11.30. Natomiast o godz. 9.00 nastąpi również wyłączenie usługi składania wniosku o dowód dla dziecka lub podopiecznego drogą elektroniczną.
Powyższa sytuacja spowodowana jest wdrożeniem rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty. 

Komunikat przekazany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.