Strażacy z naszej Gminy otrzymali nowy sprzęt

Data: 29.12.2023 r., godz. 13.16    220
27 grudnia 2023 r. w naszym Urzędzie przedstawiciele Jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą otrzymali z rąk Burmistrza Marcina Gortata oraz przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Jacka Ryzińskiego nowy sprzęt – ratowniczo gaśniczy.
OSP Chociszewo:
Ubranie strażackie specjalne – 2 szt.
Rękawice strażackie specjalne – 6 par
Kominiarka niepalna – 8 szt.
Szelki bezpieczeństwa – 2 szt.
Zestaw ratownictwa wysokościowego – 2 szt.

OSP KSRG Czerwińsk nad Wisłą
Hełm strażacki – 8 szt.
Ubranie koszarowe – 4 szt.

OSP KSRG Raszewo Włościańskie
Radiotelefon – 3 szt.
Hełm strażacki - 1 szt.
Pompa pływająca 1 szt.

Całkowity koszt sprzętu ratowniczo gaśniczego wyniósł 62 000 zł
Kwota dofinansowania z środków finansowych Budżetu Województwa Mazowieckiego – 30 000 zł (po 10 000 zł na każdą z jednostek)
Wkład własny z budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą – 32 000 zł

Druhowie z Raszewa otrzymali również składany zbiornik wodny o pojemności 13 000 litrów o wartości 11 050 zł
Kwota dofinansowania z środków finansowych Budżetu Województwa Mazowieckiego – 5 500 zł
Wkład własny z budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą – 6 000 zł

Na ręce Druhów składamy serdeczne gratulacje i życzymy, żeby nowy sprzęt służył jak najczęściej podczas pokazów i ćwiczeń!

Tyle samo powrotów co wyjazdów!