Rekrutacja szkolna 2024/2025

Data: 25.01.2024 r., godz. 13.18    592
Zgodnie z zarządzeniem nr 123/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą od dnia 29 stycznia 2024 roku rozpoczyna się nabór do oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą, zaś od dnia 1 lutego 2024 roku nabór do klas I szkół podstawowych.
Rekrutacja przedszkolna oraz szkolna potrwa do dnia 23 lutego 2024 roku.

W ramach ogłoszonego naboru rodzice/prawni opiekunowie dzieci w wieku 3 – 6 lat mogą wnioskować o przejęcie do oddziału przedszkolnego.

W przypadku naboru do klasy I szkoły podstawowej wniosek mogą składać rodzice/prawni opiekunowie dzieci w wieku 7 lat oraz w wieku 6 lat po spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Szczegółowe informacje w kwestii rekrutacji przedszkolnej i szkolnej znajdziecie Państwo w poszczególnych szkołach:
Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą
  • numer telefonu do sekretariatu: 24 261 85 70
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chociszewie:
  • numer telefonu do sekretariatu: 24 231 61 13
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Goławinie:
  • numer telefonu do sekretariatu: 24 231 81 09
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grodźcu:
  • numer telefonu do sekretariatu: 24 231 83 05 lub 664 126 162

Mamy nadzieję, że rodzice/prawni opiekunowie dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym zamieszkali na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą zdecydują się na skorzystanie z oferty edukacyjnej przygotowanej przez publiczne szkoły podstawowe.

DO POBRANIA: