ZAPROSZENIE na I Sesję Rady Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą w dniu 6 maja 2024 r.

Data: 29.04.2024 r., godz. 09.15    433
Uprzejmie zapraszam na I Sesję Rady Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą kadencji 2024 – 2029, która odbędzie się w dniu 6 maja 2024 r. (tj. poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą, ul. Władysława Jagiełły 16.
PORZĄDEK OBRAD:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Wręczenie nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
  4. Wręczenie nowo wybranemu Burmistrzowi zaświadczenia o wyborze.
  5. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza.
  6. Wybór Przewodniczącego Rady.
  7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
  8. Zakończenie obrad.

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
/-/ Marcin Gortat