ZAPROSZENIE na II Sesję Rady Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą w dniu 14 maja 2024 r.

Data: 10.05.2024 r., godz. 13.43    233
Uprzejmie zapraszam na II Sesję Rady Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą kadencji 2024 – 2029, która odbędzie się w dniu 14 maja 2024 r. (tj. wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą.
PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego komisji Rady Miejskiej.
5. Informacja oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
6. Informacja oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
7. Informacja oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Planowania, Budżetu i Finansów.
8. Informacja oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Przeciwpowodziowej, Przeciwpożarowej oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli.
9. Informacja oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Komunalnych.
10. Informacja oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji.
11. Informacja oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.
12. Informacja oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
13. Informacja n/t projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego komisji Rady Miejskiej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Planowania, Budżetu i Finansów.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Przeciwpowodziowej, Przeciwpożarowej oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Komunalnych.
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
24. Wolne wnioski i informacje
25. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwińsku nad Wisłą
/-/ Dariusz Stanisław Szurmak