Pracownicy sezonowi

Data: 17.05.2024 r., godz. 13.08    215
Wzorem lat poprzednich, przypominamy rolnikom i plantatorom z terenu naszej gminy o obowiązku składania deklaracji dotyczących wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych w związku z zatrudnianiem i zamieszkiwanie pracowników sezonowych.
Uprzejmie informujemy, że brak uwzględnienia pracowników sezonowych w deklaracjach dot. odpadów, skutkować może nałożeniem kar dla właścicieli nieruchomości.