Strefa żółta w całej Polsce. Co się zmieni od najbliższej soboty?

Data: 09.10.2020 r., godz. 11.29    843
Od jutra, 10 października obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa. Strefa żółta zostaje rozszerzona na całą Polskę.
Oznacza to obowiązek zasłaniania ust i nosa:
- w środkach publicznego transportu zbiorowego;
- w miejscach ogólnodostępnych;
- w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej;
- w obiektach handlowych lub usługowych;
- w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.
Jakie inne obostrzenia obowiązują w strefie żółtej?
- w strefie żółtej obowiązuje m.in. limit jednej osoby na cztery m kw. w przypadku imprez, takich jak: targi, wystawy, kongresy czy konferencje;
- w siłowniach jest limit osób – jedna na siedem m kw.;
- w przestrzeni zamkniętej wydarzenia kulturalne będą mogły odbyć się z udziałem 25% publiczności - taka sama zasada obowiązuje w kinach;
- liczba osób biorących udział w imprezach okolicznościowych nie może przekroczyć 75 osób, z wyłączeniem obsługi – ograniczenie wejdzie w życie 17 października;
- w wydarzeniach kulturalnych, które odbywają się w plenerze, może uczestniczyć maksymalnie 100 osób - jednak liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników nie może być większa niż jedna osoba na pięć m kw.