Spis rolny – bezpieczeństwo ludzi i danych to priorytet!

Data: 15.10.2020 r., godz. 09.18    809
Trwający Powszechny Spis Rolny to wyjątkowy czas próby dla statystyki publicznej. Aktualnie najważniejszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa rachmistrzom i rolnikom w czasach pandemii. Nie zapominamy również o gromadzonych danych.

Po
pierwsze – człowiek


Ze względu na stan zagrożenia zdrowotnego Centralne Biuro
Spisowe wstrzymało na początku października możliwość kontaktów bezpośrednich rachmistrzów
spisowych w gospodarstwach rolnych. Jednak ze względu na liczne sygnały
zgłaszane przez rolników czekających na wizytę rachmistrzów oraz gotowość
pracowników statystyki do służby w warunkach zwiększonego zagrożenia, Centralne
Biuro Spisowe dopuściło możliwość realizacji od 10 października wywiadów
bezpośrednich. Troska o bezpieczeństwo rachmistrzów i rolników spowodowała wprowadzenie  szczególnych zasady w kontaktach z
respondentami. Maseczki, żele i wywiady na otwartym terenie stały się już
normą.


Użytkownik gospodarstwa rolnego, który ze względu na
sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, powinien
przekazać rachmistrzowi nr telefonu w celu odbycia obowiązkowego wywiadu.


Po
drugie – ochrona danych


Informacje
o jednostkowych gospodarstwach rolnych zebrane podczas Powszechnego Spisu
Rolnego NIE BĘDĄ NIGDZIE I NIKOMU UDOSTĘPNIANE! Gwarantują to zarówno
rygorystyczne procedury prawne, jak i nowoczesna infrastruktura informatyczna
statystyki publicznej.


Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej informacje
statystyczne dotyczące pojedynczego gospodarstwa podlegają bezwzględnej
ochronie. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i
analiz statystycznych w formie zbiorczej. Udostępnianie lub wykorzystywanie
tych danych dla innych celów niż podane w ustawie jest zabronione (tajemnica
statystyczna).


Powyższy zapis oznacza, że DANYCH ZEBRANYCH OD UŻYTKOWNIKA
GOSPODARSTWA NIE MOŻNA UDOSTĘPNIAĆ NIKOMU – nawet organom ścigania i
prokuraturze!!!


Zapis o tajemnicy statystycznej obowiązuje też wszystkich
rachmistrzów! Przed podjęciem pracy przy spisie rolnym złożyli oni przysięgę, w
której zobowiązali się do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Jej złamanie
grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi – nawet karą pozbawienia wolności do
lat 3!


Bezpieczne
metody zbierania i przechowywania danych


Dane spisowe są zbierane w sposób gwarantujący ich
bezpieczeństwo. Zarówno samospis internetowy, jak i spis przez telefon, odbywają
się za pośrednictwem nowoczesnych i odpowiednio zabezpieczonych systemów teleinformatycznych.


Bezpieczne są też dane zgromadzone i przechowywane w bazach
statystyki publicznej. Dostęp do nich mają jedynie upoważnieni pracownicy
statystyki publicznej. Podmiotom zewnętrznym te dane są przekazywane jedynie w
formie zbiorczej, gdzie nie można zidentyfikować pojedynczego gospodarstwa.


Warto więc porzucić wszelkie wątpliwości związane z
bezpieczeństwem udziału w spisie rolnym i wypełnić obowiązek spisania się jak
najszybciej.


 


Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl/