Podpisaliśmy umowę na budowę Sali gimnastycznej

Data: 05.01.2021 r., godz. 15.25    1449
5 stycznia 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą Marcin Gortat, Skarbnik Miasta i Gminy Rafał Gwiazda oraz właściciel firmy P.H.U PREMIUM Marcin Pijanowski podpisali umowę na realizację inwestycji „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie”.
Przy podpisaniu umowy obecni byli dyrektor Szkoły Podstawowej w Goławinie Janusz Majewski oraz przedstawiciel Rady Rodziców Elżbieta Smakulska.
Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego budynku sali gimnastycznej o wymiarach 12,74 x 24,94 m wraz z zapleczem magazynowo-sanitarnym oraz dydaktycznym. W ramach zadania zostaną wykonane roboty branży budowlanej i konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, a także niezbędne zagospodarowanie terenu. Założony termin zakończenia robót to początek sierpnia 2022 roku.
Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020”,