Ankieta dotycząca funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze

Data: 18.01.2021 r., godz. 15.06    1043
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze.
Informacje z ankiet pozwolą nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez LGD - Przyjazne Mazowsze. Ankiety zostały opracowane na potrzeby prowadzenia ewaluacji, której wyniki zostaną wykorzystane także do sporządzania corocznych sprawozdań z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Ankieta (link poniżej)

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=706dabd4&&b=89e31229599&&c=9ac7ead8

Zarząd LGD - Przyjazne Mazowsze