Informacja dla osób zatrudniających Cudzoziemców

Data: 20.01.2021 r., godz. 12.38    1647
Wydział ds. Zatrudniania Cudzoziemców informuje, że po konsultacjach z pracownikami Konsulatów zaświadczenia oraz oświadczenia opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym są honorowane. Dodatkowo Konsulowie mają dostęp do sytemu i możliwość weryfikacji dokumentów oraz podpisów.
Mając na uwadze trudności związane z dokonaniem korekty wniosków o wydanie zezwolenia na prace sezonową przez portal praca.gov.pl należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
1. Zalogować się na praca.gov.pl
2. Wybrać zatrudnianie cudzoziemców i odpowiedni formularz wniosku
3. Następnie pojawia się poniższe okno:4. Po wybraniu opcji „Wysłanie wniosku jako kontynuacja istniejącej sprawy” wyświetla się tabela „Wybór sprawy”, z której należy wybrać wniosek, do którego klient chce kontynuować korespondencję:5. Widok po wybraniu wniosku:6. Następnie należy wybrać przycisk „Dalej” lub „Kontynuuj korespondencję”

7. W celu złożenia wniosku należy:
• Wybrać interesujący nas dokument.
• Następnie wybrać adresata, do którego klient chce wysłać formularz.8. Przechodzimy do edycji formularza- modyfikujemy wybrane pola lub dołączamy załączniki, a następnie wysyłamy za pomocą kwalifikowanego podpisu lub profilu zaufanego