ARiMR: korzyści z cyfryzacji

Data: 20.04.2020 r., godz. 10.36    1030
Od 30 marca 2020 r. działa w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nowy system, który pozwala drogą elektroniczną przesłać z biur powiatowych do centrali ARiMR zautoryzowane listy zleceń płatności dla dopłat bezpośrednich i obszarowych PROW. Moduł eLZP, bo tak ten system się nazywa, to kolejne cyfrowe narzędzie stworzone przez Agencję, które usprawnia jej pracę, a także przyspiesza załatwianie spraw rolników.

Do tej pory zatwierdzone
podpisem listy zleceń płatności dla dopłat i towarzyszące im dokumenty były
drukowane przez pracownika biura powiatowego ARiMR, podpisywane ręcznie przez
pracownika biura powiatowego, a następnie wysyłane za pośrednictwem poczty
tradycyjnej do centrali Agencji. Dopiero po odpowiednich sprawdzeniach, także
wewnątrz centrali ARiMR, uruchamiana była procedura wypłaty rolnikom dopłat
bezpośrednich i obszarowych. Teraz ten cały proces odbywa się drogą
elektroniczną za pośrednictwem Modułu eLZP. Dzięki temu rozwiązaniu skraca się
czas obiegu dokumentów niezbędnych do realizacji płatności, co przekłada się na
szybsze przekazywanie dopłat rolnikom. Zyskują beneficjenci, ale zyskuje także
Agencja. Dostarczanie list zleceń płatności nie w wersji papierowej, ale
elektronicznej sprawia, że ARiMR może ograniczyć koszty papieru i przesyłek.


W 2018 r. Agencja udostępniła na
swojej stronie internetowej nową aplikację (eWniosekPlus) służącą
do składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności
obszarowych PROW. Aplikacja eWniosekPlus udostępnia rolnikom wstępnie
wypełniony, na podstawie danych z roku poprzedniego, wniosek o przyznanie
płatności wraz z wyrysowanymi działkami rolnymi, co w znacznym stopniu ułatwia
rolnikom corocznie ich składanie. Aplikacja ta informuje także rolników o
występujących brakach i błędach kontroli krzyżowych. Składanie przez rolników
wniosków o przyznanie płatności przez internet przyczyniło się znacznie do
szybszej obsługi wniosków, czego dowodem jest każdego roku liczba rolników dla
których wypłacane są zaliczki.


Agencja w ostatnim czasie uruchomiła również portal IRZplus.
Dzięki niemu rolnicy mogą szybko

i wygodnie dokonywać przez internet zgłoszeń o zdarzeniach dotyczących
posiadanych przez siebie zwierząt gospodarskich.


Kolejnym innowacyjnym projektem jest przygotowywana przez
ARiMR aplikacja mobilna na smartfony, będąca platformą do wzajemnych kontaktów
Agencji i rolników. Za pomocą tego narzędzia rolnik będzie mógł przesłać
do ARiMR wymagane przez nią fotografie dokumentów lub zdjęcia swoich gruntów i
upraw potrzebne np. do weryfikacji wniosku o dopłaty obszarowe. Zbędne staną
się papierowe pisma, wezwania, jak i odpowiedzi na nie lub osobiste
stawienie się w urzędzie. Skróci się zatem czas obiegu korespondencji,
zmniejszy się także liczba kontroli na miejscu przeprowadzanych

w gospodarstwach rolników przez pracowników Agencji. W konsekwencji zyska
rolnik  –  korzystanie

z mobilnej aplikacji przyspieszy ocenę jego wniosku i wydanie decyzji, a tym
samym wypłatę pieniędzy.


Wszystkie te informatyczne
przedsięwzięcia, w tym wdrożony właśnie Moduł eLZP, wpisują się

w realizowaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa strategię
4.0. O słuszności wyboru tej drogi może świadczyć fakt, że w sytuacji
kryzysowej, a z taką po wybuchu pandemii mamy teraz w Polsce i na świecie do
czynienia, technologie cyfrowe stają się jak nigdy przedtem istotne

w działalności urzędów  i instytucji państwowych, umożliwiając im w
trudnych warunkach realizację powierzonych zadań.


W ostatnich latach Agencja mocno inwestuje w technologie
cyfrowe. Zaczęło się w 2016 r.

od uruchomienia w Lublinie specjalnego ośrodka tworzenia oprogramowania
zatrudniającego specjalistów z branży IT. Z doświadczeń ostatnich lat wynika,
że projekty realizowane siłami własnymi są lepiej dopasowane do
potrzeb użytkowników. Realizacja projektów własnymi zespołami ma również tę
przewagę nad procesem dostarczania rozwiązań IT przez firmy zewnętrzne, że nie jest
obarczona koniecznością organizowania czasochłonnych przetargów przez ARIMR, a
celem projektów jest spełnienie oczekiwań użytkowników końcowych, a nie
osiągnięcie zysku.