Targowisko w Czerwińsku nad Wisłą będzie otwarte.

Data: 29.04.2020 r., godz. 15.50    1779
Informujemy, że od najbliższego poniedziałku, tj. 4 maja 2020 targowisko w Czerwińsku nad Wisłą przy ul. Władysława Jagiełły zostanie otwarte dla handlujących oraz kupujących.
Uprzejmie prosimy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:
- Zakrywać usta i nos oraz nosić rękawiczki
- Zachować bezpieczną odległość od drugiej osoby w przestrzeni publicznej

Sprzedawców uprzejmie prosimy o
-Pilnowanie, by klienci oczekujący w kolejce przestrzegali odległości
- zapewnienie możliwości dezynfekcji rąk oraz jednorazowych rękawiczek kupującym, którzy nie będą ich posiadać