Ważny komunikat!

Data: 30.04.2020 r., godz. 12.00    1019
Informujemy Mieszkańców naszej gminy, że Firma Impex, właściciel pojemników na odpady, które pozostały u właścicieli nieruchomości w ramach usług świadczonych do grudnia 2019 roku przez Związek Gmin Regionu Płockiego, planuje od najbliższego poniedziałku, czyli od 4 maja br., przy okazji realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych realizowanych przez firmę Remondis, zabieranie tych pojemników.
Uczulamy właścicieli nieruchomości, aby domagali się stosownego pokwitowania, dokumentującego zwrot pojemnika.
Zwrotowi podlegają tylko te pojemniki, które rozwożone były przez ZGKIM.