WAŻNE! Komunikat dotyczący odbioru pojemników

Data: 05.05.2020 r., godz. 12.04    956
Informujemy Mieszkańców, że wszelkie problemy i skargi związane z odbiorem pojemników na odpady komunalne - ewentualny brak stosownych pokwitowań lub zabranie pojemników prywatnych - należy zgłaszać do Firmy Impex.
Kontakt do Firmy P. H. U. IMPEX w Szczecinie znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem

Przypominamy, że zwrotowi podlegają tylko te pojemniki, które rozwożone były przez ZGKIM.