List otwarty do Ministra Zdrowia

Data: 07.05.2020 r., godz. 14.30    1812
Szanowni Państwo, w nawiązaniu do listu otwartego do Głównego Inspektora Sanitarnego przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą w sprawie możliwości skrócenia kwarantanny dla cudzoziemców podejmujących prace w sektorze rolnym, Samorząd Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą wraz z Samorządami powiatu płońskiego i płockiego wystosował list otwarty do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego z prośbą o rozważenie argumentów i poparciem naszej wspólnej inicjatywy.