ARiMR: Dłuższy termin składania wniosków o płatność dobrostanową

Data: 11.05.2020 r., godz. 09.39    993
Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową z PROW 2014-2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.

Ten nowy rodzaj wsparcia z
PROW 2014-2020 przeznaczony jest dla hodowców krów i świń. Ma on rekompensować
im dodatkowo poniesione koszty i utracone dochody w wyniku wprowadzenia praktyk
hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.


Dopłaty mogą otrzymać ci rolnicy, którzy zadbają o lepsze
samopoczucie i zdrowie zwierząt, poprawiając warunki ich utrzymania przez
zwiększenie powierzchni bytowej przypadającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika)
o co najmniej 20 proc.

w stosunku do wymaganej obecnie minimalnej powierzchni lub przez zorganizowanie
zwierzętom dostępu do pastwiska czy wybiegu.


Do piątku 8 maja 2020 r. do
ARiMR wpłynęło 13 337 wniosków o przyznanie płatności dobrostanowej.


Roczne stawki tych płatności
wynoszą: 301 zł na
lochę (zwiększenie powierzchni

w budynkach); 24 zł na tucznika (zwiększenie powierzchni w budynkach); 185 zł
na krowę mleczną (wypas w sezonie pastwiskowym); 595 zł na krowę mleczną
(zwiększenie powierzchni w budynkach); 329 zł na krowę mamkę (dostęp do
wybiegów poza sezonem pastwiskowym).


Nabór wniosków odbywa się drogą
elektroniczną
, za
pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, na wspólnym formularzu wniosku dla
płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW 2014-2020. Wniosek może
być także złożony po 15 czerwca 2020 r., z tym że za każdy dzień roboczy
opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc. Ostateczny
termin ubiegania się

o płatności dobrostanowe upływa 10 lipca 2020 r.