Informacja dotycząca koszy na śmieci

Data: 11.05.2020 r., godz. 14.21    1011
Szanowni Mieszkańcy, przypominamy, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) oraz uchwałą nr 93/XII/2019 Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Czerwińsk nad Wisłą (Dz. U. Woj. Mazow. z 2020 r. poz. 466), wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych (pozostałości po segregacji), należy do właścicieli nieruchomości.
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie posiada pojemnika na odpady może zaopatrzyć posesję w czarny worek.
Informujemy dodatkowo, że nie ma żadnych zmian w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.