Otrzymaliśmy laptopy dla uczniów

Data: 13.05.2020 r., godz. 11.40    982
Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa o podpisaniu umowy na sfinansowanie zakupu komputerów dla najbardziej potrzebujących uczniów ze szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
W ramach otrzymanego przez Miasto i Gminę Czerwińsk nad Wisłą grantu w wysokości
60.000,00 zł zostało zakupionych 25 szt. komputerów przenośnych. Zakupiony sprzęt komputerowy został podzielonych według informacji uzyskanych od dyrektora szkoły w następujący sposób:

- Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą otrzyma: 10 szt.
- Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chociszewie otrzyma: 7 szt.
- Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Goławinie otrzyma: 4 szt.
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grodźcu otrzyma: 4 szt.


Uczniowie będą korzystać z komputerów na podstawie umowy użyczenia zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły, a rodzicem/prawnym opiekunem ucznia na czas zdalnego nauczania.

Liczymy, że otrzymanie sprzętu komputerowego pomoże uczniom ze szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lepsze uczestnictwo w zajęcia lekcyjnych prowadzonych w formie online.