Parafia z Czerwińska nad Wisłą otrzymała dotację

Data: 13.05.2020 r., godz. 12.50    1013
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków rozpatrzył i przyznał 168 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na łączną kwotę 15 587 800 zł. Miło nam poinformować, że wśród wnioskodawców, którym przyznano pomoc znalazła się Parafia Zwiastowania NMP w Czerwińsku nad Wisłą.
Za pieniądze pozyskane od Konserwatora zabytków zostaną przeprowadzone następujące prace:
1. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym – 350 000 zł
2. Modernizacja systemu ppoż– 150 000 zł
3. Inwentaryzacja lapidarium z konserwacją i renowacją sacrarium renesansoweg – 61 200 zł
4. Renowacja dwóch ołtarzy bocznych – 24 600 zł