ARiMR kończy wypłatę dopłat do materiału siewnego

Data: 14.05.2020 r., godz. 09.00    1043
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła wypłatę dopłat do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2019 r. Z tego tytułu do 11 maja 2020 r. wypłaciła rolnikom ponad 73 mln zł.

W kampanii
2019 producenci rolni złożyli blisko 70 tys. wniosków o przyznanie dopłat do
materiału siewnego. Na realizację programu przeznaczono 75 mln zł.

Do 11 maja 2020 r. Agencja wypłaciła ponad
73 mln zł dla 69,5 tys. rolników
.


O dopłaty mogą się
starać producenci rolni, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny
kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wsparcie
udzielane jest

do powierzchni gruntów rolnych - wysokość pomocy ustala się jako iloczyn
deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty.


Dopłatami objęte są
następujące gatunki roślin uprawnych:

- zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda,
zwyczajna), pszenżyto, żyto;

- rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych),
łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;

- ziemniak.


W 2020 r. zmienił się termin naboru
wniosków o dopłaty do materiału siewnego. Będzie je można składać w biurach
powiatowych ARiMR od 25 maja

do 25 czerwca 2020 r.