Komunikat

Data: 18.05.2020 r., godz. 15.09    947
Przypominamy rodzicom dzieci uczęszczających do szkół średnich a korzystających z internatów lub stancji o obowiązku złożenia korekty deklaracji za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w związku z zawieszeniem nauki w szkołach od 12 marca do końca bieżącego roku szkolnego.