Przekazanie laptopów Szkołom Podstawowym

Data: 19.05.2020 r., godz. 14.48    1036
18 maja 2020 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą odbyło się przekazanie zakupionego sprzętu komputerowego w ramach otrzymanego grantu „zdalna Szkoła”. Miasto i Gminę Czerwińsk nad Wisłą reprezentował Pan Marcin Gortat – Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą przy kontrasygnacie Pana Rafała Gwiazdy – Skarbnika Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
Zakupiony sprzęt w ramach otrzymanego grantu pozwolił na zakup 25 szt. laptopów, które trafią do uczniów i nauczycieli posiadających problem z pełnym uczestnictwem w zdalnej formie nauczania.
W przekazaniu sprzętu komputerowego uczestniczyli również Dyrektorzy oraz przedstawiciele szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą: Pani Elżbieta Malicka – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą, Pan Dariusz Umięcki – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chociszewie, Pan Janusz Majewski – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Goławinie, Pani Barbara Górnicka – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodźcu oraz Pani Magdalena Liberek – Główny Księgowy Publicznych Szkół Podstawowych z terenu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
Liczymy, że zakupiony sprzęt komputerowy będzie odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Zakup sprzętu komputerowego został sfinalizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.