Przeprowadziliśmy kampanię profilaktyczną

Data: 26.07.2022 r., godz. 13.42    263
Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą w ramach Koalicji na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa przeprowadziła akcję trzeźwościową przeciw pijanym kierowcom.
Adresatami materiałów propagujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym – bez alkoholu byli mieszkańcy Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą będący użytkownikami pojazdów mechanicznych.
Celem akcji było dostarczenie wiedzy na temat ryzyka jakie powoduje używanie alkoholu i jednoczesne prowadzenie samochodów, jednośladów oraz maszyn rolniczych.

Powyższa akcja trzeźwościowa odbyła się 24 lipca 2022 r. we współpracy z parafiami z terenu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą podczas święcenia pojazdów z racji wspomnienia św. Krzysztofa, patrona kierowców.

Materiały profilaktyczne zostały zakupione z „funduszu alkoholowego” Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą, którego celem jest propagowanie zdrowego i trzeźwego trybu życia.