Dopłaty 2020: Ostateczny termin składania oświadczeń mija 8 czerwca

Data: 21.05.2020 r., godz. 11.17    942
Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerwca. To efekt wejścia w życie znowelizowanej ustawy o COVID-19, która przywraca bieg terminów.

W tym roku po raz kolejny rolnicy starający się o dopłaty bezpośrednie
lub obszarowe mogą skorzystać z ułatwienia jakim jest możliwość złożenia
oświadczenia potwierdzającego brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie
płatności złożonego w 2019 r. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze
złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2020. Tegoroczna kampania
rozpoczęła się 1 marca, jednak w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu
epidemii, od 31 marca zawieszony został bieg terminów.


16 maja weszły w życie przepisy przywracające bieg terminów, a co za tym
idzie, zawieszony wcześniej termin na złożenie oświadczeń zostaje przywrócony. Ostatnim
dniem na skuteczne złożenie oświadczenia będzie poniedziałek, 8 czerwca 2020 r.


Oświadczenia
mogą składać rolnicy, którzy zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r.
powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha, potwierdzają brak zmian, chcą
ubiegać się o te same płatności i w roku minionym wnioskowali wyłącznie o:


- jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie,
płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność
do owiec i płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu;


- płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi
lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020);


- wypłatę pomocy na zalesianie (PROW
2007-2013);


- premię pielęgnacyjną i premię
zalesieniową (PROW 2014-2020).


Rolnicy, którzy nie złożą w przewidzianym terminie oświadczenia
potwierdzającego brak zmian, mogą złożyć wniosek o przyznanie płatności,
zarówno przez aplikacje eWniosekPlus, jak i w wersji papierowej. Termin
składania wniosków upływa 15 czerwca 2020 r.