Zwrot podatku akcyzowego

Data: 27.07.2022 r., godz. 15.02    711
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
Od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych, wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi:
  • 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych
  • 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 3 do 31 października 2022 r.

Wnioski można pobrać na naszym Biuletynie Informacji Publicznej


Szczegółowe informacje pod nr telefonu 24 23 15 875