Odpowiedź Ministra Zdrowia

Data: 22.05.2020 r., godz. 11.00    1256
Informujemy, że otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia na list otwarty w sprawie możliwości skrócenia okresu kwarantanny dla cudzoziemców podejmujących pracę w sektorze rolnym.