Informacja o Sesji Rady Miejskiej

Data: 27.09.2022 r., godz. 09.07    235
Mieszkańcy Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą, uprzejmie informuję, że w dniu 29 września 2022 r. (tj. czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą odbędzie się XXX Sesja Rady Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą kadencji 2018 – 2023.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji RM.
4. Wystąpienia Zaproszonych Gości.
5. Informacja n/t projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
6. Informacja n/t projektu uchwały sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2022.
7. Informacja n/t projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
9. Podjęcie uchwały sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czerwińsk
nad Wisłą na rok 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwińsku nad Wisłą
/-/Dariusz Stanisław Szurmak