Czerwińskie Sołectwa świecą przykładem!

Data: 30.09.2022 r., godz. 09.34    792
Na koniec tygodnia mamy znakomitą wiadomości dla mieszkańców 10 sołectw.
Kontynuując projekt "doświetlania" naszej Gminy w miejscowościach: Komsin, Osiek, Raszewo Dworskie, Raszewo Włościańskie, Roguszyn, Wilkówiec, Wólka Przybójewska, Zarębin, Miączynek stanęło łącznie 36 nowoczesnych lamp solarnych (po 4 w każdej miejscowości).

W sołectwie Parlin wymieniono 28 istniejących lamp ulicznych na energooszczędne oświetlenie typu LED, które w perspektywie czasowej zmniejszy koszty zużycia energii elektrycznej.

Powyższe inwestycje były możliwe dzięki znaczącemu dofinansowaniu z programu Mazowieckiego Instrumentu Aktywności Sołectw „Mazowsze dla Sołectw 2022” pochodzącego z budżetu Województwa Mazowieckiego w łącznej kwocie 100 000 zł przy wkładzie własnym Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą 186 157,58 zł.

Składamy podziękowania dla Pana Marszałka Adama Struzika oraz Radnych Sejmiku za pozytywne rozpatrzenie naszych sołeckich wniosków.

Serdeczne podziękowania składamy Naszym Sołtysom za wytypowanie miejsc w których stanęły lampy jak również Panu Wojciechowi Klikowi i pracownikom ZGKiM za sprawny i szybki montaż lamp.

„Zadanie pn. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Komsin współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”


„Zadanie pn. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiek współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”


„Zadanie pn. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Raszewo Dworskie współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”


„Zadanie pn. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Raszewo Włościańskie współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”


„Zadanie pn. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Roguszyn współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”


„Zadanie pn. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilkówiec współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”


„Zadanie pn. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Przybójewska współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”


„Zadanie pn. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Zarębin współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”


„Zadanie pn. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Miączynek współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”


„Zadanie pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Parlin współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”