Rozpoczęła się modernizacja drogi

Data: 04.10.2022 r., godz. 14.27    273
W Nowym Przybojewie rozpoczęła się realizacja inwestycji pod nazwą „Modernizacja drogi kruszywem w Nowym Przybojewie”.
Na odcinku o długości 880 metrów trwają roboty przygotowawcze do położenia nawierzchni z kruszywa łamanego i wykonaniu żwirowych zjazdów i poboczy.

Koszt zadania w wysokości 216 632,52 zł.
Kwota dofinansowania: 99 000 zł
Zadanie pod nazwą "Modernizacja drogi kruszywem w Nowym Przybojewie” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego" 

Inwestycję realizuje firma
ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE Andrzej Kryjak,
Stanowo 45,
09-470 Bodzanów