Poznaj Polskę 2022 – edycja jesienna.

Data: 05.10.2022 r., godz. 11.35    234
Drodzy rodzice oraz uczniowie, jest nam niezmiennie miło poinformować Państwa o otrzymaniu dotacji celowej w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w 2022 na zorganizowanie dwóch wycieczek jednodniowych oraz jednej wycieczki dwudniowej.
Z dniem 27 września 2022 roku pan Marcin Gortat – Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą podpisał porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki na otrzymanie środków finansowych w wysokości 18 960, 00 zł tytułem dotacji celowej na dofinansowanie trzech wycieczek dla uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
Warunkiem otrzymania przedmiotowej dotacji jest konieczność zapewnienia wkładu własnego w wysokości 7 715,00 zł, który może pochodzić m. in. z wpłat rodziców dzieci uczestniczących w wycieczce lub wkładem własnym organu prowadzącego.

Koszt całkowity przedsięwzięcia w jesiennej edycji „Poznaj Polskę” stanowić będzie 26 675,00 zł.

W ramach pozyskanych środków zachodzi konieczność zorganizowania przez:
  • Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Grodźcu dwudniowej wycieczki, podczas, której uczniowie zwiedzą: Rezerwat archeologiczny w Biskupinie; Kolegiatę św. Piotra i Pawła oraz Narodzenia NMP w Kruszwicy; Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz Katedrę pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Wojciecha w Gnieźnie;
  • Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Grodźcu jednodniowej wycieczki, podczas, której uczniowie zwiedzą: Muzeum Mazowieckiego w Płocku oraz Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu;
  • Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chociszewie jednodniowej wycieczki, podczas, której uczniowie zwiedzą: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz Zamek Królewski
  • w Warszawie.
Wyżej wymienione wycieczki zgodnie z podpisanym porozumienie powinny odbyć się w terminie do 15 grudnia 2022 roku.

Już teraz życzymy wszystkim uczestnikom wycieczki miłego wypoczynku i dobrej pogody.