Informacja

Data: 06.10.2022 r., godz. 14.38    712
W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do urzędu dotyczącymi prowadzonej budowy przy ul. Władysława Jagiełły (dawny teren GSu)...
... Burmistrz Miasta i Gminy informuje, że dla wspomnianego przedsięwzięcia została wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę obiektu usługowego w Czerwińsku nad Wisłą dla działek 404/77, 405/31, 405/30.

Budynek powstaje pomiędzy restauracją i stacją paliw przy ul. Władysława Jagiełły.