Informacja

Data: 25.06.2020 r., godz. 15.36    1008
dotycząca wyborów Prezydenta RP w dniu 28 czerwca 2020 r.
Obwodowe Komisje Wyborcze rozpoczynają pracę w dniu 28 czerwca 2020 r. o godzinie 6:00

Lokale wyborcze czynne będą w godzinach 7:00 – 21:00

W lokalach wyborczych obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego.

Maseczkę lub inny materiał zakrywający część twarzy należy jednak zdjąć podczas odbierania pakietu wyborczego, tak by umożliwić komisji weryfikację tożsamości.

W każdym lokalu wyborczym, w widocznym i dostępnym miejscu znajdować się będzie płyn do dezynfekcji rąk.