Drodzy mieszkańcy

Data: 29.06.2020 r., godz. 13.20    944
przypominamy, iż do dnia 8 lipca 2020 r. jest możliwość składania swoich aplikacji w naborze na rachmistrza spisowego.

Rachmistrzowie za swoje wykonywane czynności otrzymują wynagrodzenie, które kreuje się następująco:
Wynagrodzenie rachmistrza ustala się jako iloczyn stawki wynoszącej 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego.
W przypadku wywiadów telefonicznych stawka za przeprowadzony wywiad wynosi 20 zł.
Więcej informacji oraz pliki do pobrania (kwestionariusz osobowy, Oświadczenie, Klauzula RODO) znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:

Powszechny Spis Rolny


W razie dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel. (24) 231 58 60.