Ogłoszenie pogotowia przeciwpowodziowego

Data: 29.06.2020 r., godz. 13.30    994
Ze względu nas wysoki stan rzeki Wisły w dniu 29 czerwca 2020 r. na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą zostało ogłoszone pogotowie przeciwpowodziowe