Komunikat w sprawie strat - grad

Data: 03.07.2020 r., godz. 09.44    894
W związku z sygnałami rolników z terenu gminy Czerwińsk nad Wisłą dotyczącymi strat w plantacjach, powstałych w wyniku gradobicia, które to zjawisko atmosferyczne wystąpiło 2 lipca 2020 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą informuje, że istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie powstałych szkód.
Poszkodowani rolnicy mogą składać stosowne wnioski w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2020 roku.