Otrzymaliśmy dofinansowanie na drogę asfaltową

Data: 03.07.2020 r., godz. 09.46    888
2 lipca 2020 r. w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Płocku została zawarta umowa między Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem a Burmistrzem Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą Marcinem Gortatem o dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 30022W w Janikowie.
Na mocy umowy Miasto i Gminy na powyższą inwestycję nasz Samorząd otrzyma 712 879,87 zł. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej o długości 950 m.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 096 738,27 zł.