Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Uczniowie

Data: 06.07.2020 r., godz. 12.20    940
jest nam niezmiennie miło poinformować Państwa o podpisaniu umowy partnerskiej w ramach projektu pn.: „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą – Pana Marcina Gortata przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą – Pana Rafała Gwiazdy.
Celem projektu jest przygotowanie co najmniej 200 szkół (w tym co najmniej 150 z obszarów wiejskich), nauczycieli oraz uczniów do nauki zdalnej poprzez zakup przez Samorząd Województwa Mazowieckiego niezbędnego sprzętu, oprogramowania, a następnie przeprowadzenie odpowiednich szkoleń. Głównym założeniem projektu jest doposażenie szkolnych pracowni w: urządzenia
i oprogramowanie, w tym stanowiska komputerowe, tablice multimedialne, monitory interaktywne, tablice dotykowe, laptopy, tablety oraz moduły i programy edukacyjne. W założeniach projektu znalazły się również organizacje szkoleń, przy użyciu zakupionego w projekcie sprzętu komputerowego i oprogramowania, dla nauczycieli z przeprowadzenia nauki w formie zdalnej oraz zdalne instruktaże.
Otrzymany w ramach podpisanej umowy partnerskiej sprzęt zostanie przekazany na wyposażenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodźcu, która wnioskowała o udział w projekcie.